ТИЙМБИЛДИНГЪТ Е… - стр. 5

... организират хората си, да взимат решения и да определят стратегии, да разпределят задачи и управляват екипа. Отново всичко било много забавно и интересно, но и много по-ясно какво се случва и че това не е случайно.

Този тиймбилдинг бил предшестван от обучение, което променило представите на всички за ученето. Нямало нищо общо с дългите и сухи лекции, от които оставало единствено схващането на тялото. Теоретичната част била примесена с много примери, визуализации, игри и казуси, а след това била последвана и от практична. Там отново чрез ролеви игри и активности, било приложено на практика и изпробвано наученото. Колегите давали мнения и идеи. Обучението минало леко, приятно и неусетно. След него участниците имали не просто знания ами и опит, който успешно прилагали в работата си като при тиймбилдинга.

Понеже фирмата много се разраснала в последните години, се налагало да се търсят нови служители и специалисти. След подборът по документи и интервюто, тиймбилдиг консултантите заедно с отдел „Човешки ресурси” (вече имало и такъв), работели по следващия етап от подбора на кадри. Първоначално били отсети всички, които не можели да пишат, в CV-то си имали снимка от дискотеката и обяснявали как могат всичко използвайки по-малко думи отколкото имали описани в горепосочения документ способности. Вече избраните били включени в тиймбилдинг, чрез който се опознали с другите, показали какво знаят и могат, демонстрирали личните си качества и мотивация за работа. Така екипите получили свежи попълнения, без да се налага дълго да се адаптират едни към други.

Team Building MainЩе спра до тук, но това не е краят, защото развитието няма край. В съвсем общ план исках да разкажа за тиймбилдинга, без да претендирам за академичност, а само за истинност. Тиймбилдингът продължава да се развива като един от инструментите за формиране и управление на екипи и все по-добре се сработва с другите доказали се похвати. Неговите силни страни се крият в най-добрия метод за учене  - играта, във физическата активност, емоционалните преживявания, симулирането на ситуации в реална среда, преживяването на личния опит. Като всеки един инструмент и тиймбилдингът трябва да бъде използван правилно, за да е ефективен.