Европроект

Съобщение във връзка с проект BG05M9OP001-1.003-0145 „Приказна работа“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.003-0145-C01, схема “Ново работно място 2015“, ОП „Развитие на човешките ресурси“

Европроект (3)

Съобщение във връзка с проект BG05M9OP001-1.003-0145 „Приказна работа“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.003-0145-C01, схема “Ново работно място 2015“, ОП „Развитие на човешките ресурси“

Адвокатите

DRPЕдин специален тиймбилдинг направихме с нашите приятели и дългогодишни клиенти от ...