За Враца

05cАНТИЧНОСТ - Още преди около 6 000 г. пр. Хр. е имало живот по врачанските земи. Местните жители cа се занимавали основно със земеделиe, скотовъдство и грънчарство. В периода около 5-4 век пр. Хр. тук се заселили Трибалите. Те били особено войнствено племе. През 425 г. пр. Хр. разбили одрисите, а след това армията на Филип Втори Македонски. През 335 г. пр. Хр. воюват и срещу Александър Македонски, с когото се споразумяват да бъдат негови съюзници. От тогава датира и рогозенското съкровище - най-голямото в страната.
СРЕДНОВЕКОВИЕ
- През периода на средновековието градът носи името Вратица. Според легендите при османското нашествие, използвайки естествените възможности на района и здравите стени на крепостта, дълго време тук успешно се е отбранявал Радан войвода.
ВЪЗРАЖДАНЕ
- Към края на XVIII и особено през XIX век, Враца се превръща в голям занаятчийски, търговски и административен център. Продукцията му (абаджийство, кожарство и златарство) достига до Лион, Виена, Букурещ и Цариград. Всичко това се отразява и на духовния живот на града. Строят се храмове, училища, красиви къщи. Тук е работил Софроний Врачански. Градът е освободен от турска власт на 9.XI.1877 г.
НОВА ИСТОРИЯ
- През 1896 г. е открита опитна станция по бубарство - най-старото научно-изследователско учреждение у нас в областта на селското стопанство. Врачанинът Мито Орозов на базата на традиционното за града коларо-железарство създава през 1883 г. предприятие за производство на двуколки, кабриолети, файтони, коли за търговски цели и шейни.