ВАЖНО!!! за парк ПРИКАЗКАТА


20140426 113257 За свободни посещения е ЗАТВОРЕНО!!! 
Има голяма авария на електрозахранването в района на Парка и вилните зони.

Продължава приемането на заявки за тиймбилдинг и ученически групи.
ОЧАКВАМЕ ВИ! 
За контакти: 0888 020 030

 20140426 111745