Европроект публикация 1

Съобщение във връзка с проект BG05M9OP001-1.003-0145 „Приказна работа“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.003-0145-C01, схема “Ново работно място 2015“, ОП „Развитие на човешките ресурси“

VIVACOM

Vivacom

Уникално събитие на брега на морето сред съхранената красота на курортен комплекс Албена ...

Адвокатите

DRPЕдин специален тиймбилдинг направихме с нашите приятели и дългогодишни клиенти от ...